Boekgegevens
Titel: Koopmans-rekeningen
Deel: Dl. 1 Bevattende de hoofdregelen der rekenkunst in geheele getallen en tientallige breuken, met den regel van drieën
Auteur: Lintz, Adam; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1831
5e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-616
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202876
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Koopmans-rekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
TM] de Uitgevers dezes zijn gednikr en te bekomen î
Barbier, (T.) Vergelijkingstafel' der voeten en dui-
men , met de Ned. ellen, palmen, duimen en
ib'cpcn, .............
Bartjes, (W.) Cijferingen, ie. deel, 8®-. ....
Boon , f J. van der) Bouwkundige rekeningen , 8°.
Bruuninck, CG. e.) Rekenb. voor cerstbeg., le. ft.
---■ - —2e. —
Görutz, (P. K ) Praktisch Rekenboek,
— se. —
ie. ft. 8".
se. ■
f o : 40.
- O : 30.
- O : 90
- O
- O
- O
: f • .
Antwoorden op het
se-
le.
se.
- O
- O
- O
- O
- O
- O
Hoonaard, (W. v. d.) Handleiding om zich met het
nieuwe ftelfel bekend te maken.....
--1---Rekenboek voor de Scholen
iiigerigt volgens het nieuwe ftellél, le. ft. •
-----^--2e. — .
■- ---- --je. ft. le. gedeelte
40.
15-
20.
10,
20Ç,
- o : 4dï ^
3e. — 2e,
--- Antw. op ^ 3 eerftê ft. ieder
-----■ — het 3e, 2C, gedeelte
Houtkoopers Handboekje voor Architecten, Aanne-
mers van publieke .werken, enz.' gr. 8". . . .
Koning, (L.) Eléments d'Aritlnnétique, par .deman-
des et réponses, tant sur Tancien Systûine que
sm- le Système Métrique, contenant une nom-
breuse collection d^'ûjemples 8". , . ,
Lintz, (A. v.) Koopm. Rekeningen, veranderd naar
onzen çijd, door h. g. witlage, ic. deel, S^,
■ ' - ---ae,--
- - -----
- - -- -- 4C, --
- o
- o
- o
- o
- o
- o
27^
40,
40.
07',
10,
- I : 80.
- o : 45.
t
- o : ^
- o ! 40.
- o : 4cu
- o :
lintz.