Boekgegevens
Titel: Koopmans-rekeningen
Deel: Dl. 1 Bevattende de hoofdregelen der rekenkunst in geheele getallen en tientallige breuken, met den regel van drieën
Auteur: Lintz, Adam; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1831
5e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-616
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202876
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Koopmans-rekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
GEMENGDE VO.ORSTELLEN
TER
TOEPASSING VAN HET VOORGAANDE.
le.
se.
3e.
4e.
52-
6e.
T'
8e.
9c.
loe.
iie.
12e.
13e.
14e.
15e.
i6e.
ï/e.
i8e.
19e.
20e.
2ie.
22e.
Bladz. 83 tot
ƒ 820,50 Ct. 23e.
ƒ 1246,80 Ct. en 24e.
ƒ 2090,70 Ct.
ƒ 268,60 Ct. 25e.
ƒ2108,15 Ct. en 2óe.
ƒ 4535,10 Ct.
331 Zilv. Dukaten. 27e.
498 Zilv. Duk. en ƒ 1,80 28e.
Ct. en 83Ó Zilv. Duk. en 29e.
70 Ct. 30e.
1026 Daalders. 31e.
1893 Daalders en 2603 32e.
Daald. en 20 Ct. 33e.
ƒ 2499,-.
ƒ 3603,60 Ct. en 34e.
ƒ 5076,40 Ct. 35e.
ƒ 2352,—.
ƒ2145,-. 36e.
ƒ8910,—. , 37e-
B. ƒ15600,—en 38e.
C. ƒ 20642,50 Ct.
ƒ 11186,25 Ct. 39e.
ƒ4082,50 Ct. en 40c.
ƒ 6783,75 Ct. . 41e.
ƒ 451,87 en één halve Ct 42e.
ƒ 536,25 Ct. en 43e.
ƒ 1430,62 en één halv.Ct 44e.
ƒ 446,87 cn één halve Ct 45e.
ƒ 1340,62 en één halv.Ct. 46e.
en / 856,37 en één h. Ct. 47e.
ƒ 1487,20 Ct. 48e.
Uit Flisftngen f 4089,80 49e.
Ct en uit Middelburg
f 2379,-'
94.
Op ƒ 4000,50 Ct.
ƒ 10158,75 Ct. en
f 12943,35 Ct.
ƒ 5566,50 Ct.
Nog 580 Worp Tien-
centftukjes.
De fom is 16,68.
I Last. 24 Mud. 9 Schep.
ƒ 2330,35 Ct.
ƒ3391,08 Ct.
Hct/)/W««isi534oo,338.
ƒ 26,-.
ƒ 7,12 Ct. en houdt nog
ƒ 1,20 Ct. over.
43,0124378.
ƒ 42,30 Ct. en houdt nog
40 Cc. over.
/ 81,25 Ct.
ƒ 13125,-.
450 Daalders cn 270 t
Rijksdaalders. ;
ƒ 1080,—. I
12 Lasten. 1
ƒ3088,10 Cc. i
250 Worpen. I'
ƒ 18000,—. '
100 Zilv. Rijders. i
Op ƒ 5,17 Cc. I,
ƒ 13337,23 Ct.
89,0960465.
438,2595-
ƒ 3,60 Ct. de El Fluw.
ƒ 7,65 Cc.de ElZ.Lak.
ƒ10,08 Ct,deEIBl.Lak.
50c.