Boekgegevens
Titel: Koopmans-rekeningen
Deel: Dl. 1 Bevattende de hoofdregelen der rekenkunst in geheele getallen en tientallige breuken, met den regel van drieën
Auteur: Lintz, Adam; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1831
5e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-616
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202876
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Koopmans-rekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
f/
-/e
im VOORSTELLEN OVEU AL HET GELEKPDK.
37. Een Koopman, v^^l'kc 131 Vaten Koffij, ie-
der van 480 fg,'llife optvangen,^ verkoopt
daarvan aan -'A.. (k^-lielfr , aan B-"^t derde
deel van de rest e^ aan C. hét vijfde deel
van hergeen ■'ln^ tóen nog Joy.er had, bereken
nu cepe, hoe veel fQ A*-^, B., C. en de
KoojTmtn ,/'ieirer vo'or izich^ gehadjhebben ?
38. p.fkoopt tv^e'partijen Sml^^vooi5^753^94|
. Ct. i de eerfte kost hem
dan de, tweede; als hij riu vooi;'df^'e^e
Ct. en voor de ae f
pt 100 gg,geeft, hoe zwaar iJ^Örï^^eder.
geweest? ' < . V
39. Een Wijnhandelaar heefr in Wijnkel-
der 43 Vaten 55 Kan* 7 "Maatj.
ontvangen, wrfke hem'"'in , alleskosten,
f Ct.'iPoór de werking den,-
Wijn, valt JÉj^Stjik, waarin 48 Kénhén 5
Maatjes zï\r]0m flaven, ejr de Wijn -gaat
verloren. Voor hoe veel moet hij nu wel
de 40- Kannen var^ '^èn overigen W^ ver-
koopen, om dit ï^erlies weder vp^ed te ^
liebben , en indien hij nog "^^^^^oven.
ƒ 436,10+ Ct. wil winnen,."v^DL^ljltjie veel.-v
moet hij dan de io#Kannen Verkoopen?
40. Een Lakenkooper heeft, van een*Fabrikant,
4 Stukken Laken gekocht, lang 29, 5, 43, 75;
45, 625 en 51, Ï25 Ellen voor ƒ6,75Ct. de
El: indien dc Fabrikant hem daarbij nu nog J
a andere (tukken van gelij-ke lengte toezendt 3
van ƒ 8,50 Ct. de El, zoudt gij dan wel j
de lengte van ieder Stuk kunnen opgeven, j
als de Lakenkooper in alles ƒ ao46;37' Ct. ^
moest betalen ? ' -
== ANT- I