Boekgegevens
Titel: Koopmans-rekeningen
Deel: Dl. 1 Bevattende de hoofdregelen der rekenkunst in geheele getallen en tientallige breuken, met den regel van drieën
Auteur: Lintz, Adam; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1831
5e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-616
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202876
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Koopmans-rekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
6 tafel van maten» ,
I/i den Handel rtkc7il^ men
I Jaar op 360 Da.ï^en of 12 Maanden.
1 Maand op 30 Dagen.
Worden de Rijksmunten 9 tot gemak in den Han-
del, bij Zakken aFgepasc, dan moet, volgens de H
Staats-Courant, 65, van den lódcn Maart,
iSao, het gewigt zijn, van
Poud. Ons. Lood. Wigij, Korr. i
I Zak Gouden Penningen
van 500 Stuks .... 6
I ZakDneguld.,Guld.,of
halve Guld. van ƒ 600,- 5
ï Zak ivwartguld., Tien-
centlhikjes van / 300,- 5 ^ - ^ 7 =»6
I Zak Centen of halve
Centen van / lo,- - 3 S ^ 4 ^ $
Het opgegeven Stelfel van Maten en Gemg-
ten^ bij bcHuit van Z. M. den koning, van i
8 Junij , 1819, ingevoerd, is dians reeds voorin
het grootfle deel in gebruik, en in elke fchool|)
wordt een doelmatig (tel daarvan gevonden, oml
de leerlingen met hetzelve bekend en gemeenzaamj
le maken. Daar nu op fommige Maten en Ge
wigten ook de namen voorkomen, welke zij bi^
de invoering in Frankrijk verkregen, achtte ik
het niet ondoelmatig, hier ook de oorfpronkelijke
namen van elk op ^'.'ven, zij zijn:
LliNG