Boekgegevens
Titel: Koopmans-rekeningen
Deel: Dl. 1 Bevattende de hoofdregelen der rekenkunst in geheele getallen en tientallige breuken, met den regel van drieën
Auteur: Lintz, Adam; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1831
5e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-616
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202876
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Koopmans-rekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GELEERDR 5 TOT KENE PROEVE. ' lïp
van 812,7 Ons gegeven 217 Dukatonnen^;
hoe veel ^ kan hij naar dienprijs nog'-Koopen ^
voor 317 Zeeuwfche Rijksdaalders?
33. Een Kruidenier heeft ééne Baal Koffij, van
143 f8» voor f 4,75 Ct. de 10 gg inge-
kocht; hij laat dezelve branden, waarvoor
hij 75 Ct. per 30 fiB geeft, en bevind dat
er op de 20 ® 3,5 ® zijn ingebrand; kant
gij hem nu wel zeggen voor hoe veel hij
. hec ffi moet verkoopen, om op deze Baal
Cc. te winnen?
i Als 6 KistenvThee of 105 betadld wor-
den met 280 gelijke ftukken geld, zoo komt
het ® op f 4,—, kunt gij nu ook berekenea
met welke flukken de betaling is gefchied?
34. Iemand koopt twee Kisten Suiker, de eene
■ 350 ® zvi^aarder dan de andere, wanneer
hem nu de ligtrte komt op f 1350,—, en
de zwaarfte op ƒ 1612,50 Ct. , is dc vraag ,
'3 zoo de prijs van beide gehjk is , hoe zvvaa^^
(iedere Kist heefc geAvogen? '
45 Een Winkelier had twee Balen Kolfij ge-
kocht, de eene woog 175,95 ffi, Cc.
het S; zij was 1,15 maal zwaarder en 1,2
I ■ maal hooger in prijs^, dan de andere; hoe
zwaar was deze, en hoe veel kostte het ® ?-,
ijö. Zeker Koopman-, te Arnflerdam^ blijft, bij:
floc van rekening fchuldig aan B, re Antwer*
\ /»e«» ƒ 2943,91 Ct,; indien B.nu in betaling:
ï ontvangt 12 Last, 17 IMud, S: Schep. Over»
ysfclfche Rogge, voor / Ct. hec
■! Last, en de rest begeert in Stöt^he Kaas,
vraagt men, hoé veel ® Kaas V^g aan U
moeten geleverd worden^^ als me prijs is
/ 2I5 75 Ct, dc 50 y 37- -ten