Boekgegevens
Titel: Koopmans-rekeningen
Deel: Dl. 1 Bevattende de hoofdregelen der rekenkunst in geheele getallen en tientallige breuken, met den regel van drieën
Auteur: Lintz, Adam; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1831
5e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-616
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202876
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Koopmans-rekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
tI4 REGEL VAN DRIEëN.
185. Hoe veel Guld. beloopen 7 Vat. 59 Kan,
i en 5 Maajj. Wijn , als men voor 8 Vaten
jf en 68 Kan. gegft 261 Zilv. R-ijd, ƒ2,45 Ct?
186. Indien 6 Last, 13 Mud. 2 Schep. Winter
Garst kosten ƒ 677,00® Ct. . hoe veel
Lasten zal men dati hebben voorƒ 105,115 Ct.
VOORSTELLEN
OVER
AL HET TE VOREN GELEERDE,
TOT EÉNE proeve.
h
1, Tot het oprigten van zeker Gebotiw is be-
taald , voor den Grond 197 halve Gouden
Penningen, aan den Steenkooper 113 Goud,
Penn. en ƒ 7,55 Ct., aan den Metfelaar 678Zilv
Rijders, aan den Timmerman 475 Driegul-;
dens, aan den Houtkooper 418 Zilv. Duka-
ten, aan den Loodgieter 541 Daalders , aan
den Glaaemaker 571 Achtentwintigen, aaii
den Smid 915 Kwartguldens , aan den Steen
houwer 430 Dei-tiendhalven, aan den Schil-
der ƒ 617,45 Ct., aan den Behanger 147
Zeeuwfche Rijksdaalders , en voor een ont-
haal van het Werkvolk en andere klïine On-
kosten 1637 Tiencentllukjes, bereken nueens,!
na deze opgaven , hoe duur dit Gebouw komt ïjj
. 2. Zeg mij eens het verfchil, dat er is in waarl
de tusfchen 2 Zilv. Rijders , a Zilv. DukaJ
ten , a Dertiendhaiven en i Gouden Penning!
1 Zeeuwfche Rijksd._eu i Achtentwintig
3. Al