Boekgegevens
Titel: Koopmans-rekeningen
Deel: Dl. 1 Bevattende de hoofdregelen der rekenkunst in geheele getallen en tientallige breuken, met den regel van drieën
Auteur: Lintz, Adam; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1831
5e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-616
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202876
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Koopmans-rekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
RECEl. VAN DRIECN'. II3
176. Jndien 5 Kan. Wijn kosten ƒ 3,60 Ct.
, hoe veel moet men dan wel betalen voor
3 Vaten ?
177. Hoe veel Zilv. Dulc. moet men tellen voor
7 Last- Haver, indien men voor 5 Sche-
pels befteedt 139 Ct. ?
178. Tot wat prijs zal iiien la El Linnen kun-
nen koopen ; wanneer voor 3 Stukken , ie-
der van 30 £1 5 Palm, ƒ 28,67 Ct.. wordt
betaald V
179. Als men 100 ffi Stroop koopt voOr' 9,0
y Kwartguldens, hoe veel g zal men dan
,9/.^^oor ƒ 1030,635 Ct. hebben?
' iSoiC^Vanneer door zeker Veem aan Moskovifche
Matten ƒ 2568,195 Ct. in één Jaar betaald
wordt, zoudt gij mij dan wel kunnen be-
rekenen hoe veel ihiks Matten zij gehad
hebben, alsf de 100 ftuks met 10 Zilv.
Rijders konden betaald worden ?
181. Hoe veel Lasten Haver kan men koopen
voor / 947,25 Ct.., als men / 337,50 Ct.
voor 4 Lasten befteedt?
18a. Wanneer een Winkelier 120 Ct. ontvangt,
heeft hy lo Ct. winst, bereken nu eens,
'hoe veel hij winnen zal, als hij/385,80 Ct.
ontvangt t
1^83. Gij hebt gevonden dat hij met / 385,80 Ct.
/ 33,15 Ct. heeft gewonnen, maar bereken
mij nu eens, hoe veel hij ontvangen moet
om 575 Ct. te winnen?
'184 Voor 467 Zeeuwf. Rijksd. en 80 Ct, heeft
men 3874 ® 5 Ons. 6 Lood. Vlas; zeg
mij nu eens, hoe veel §8 men kan koopen
voor 289 Achtentwintigen en 40 Ct. ?
H 185. IIoc