Boekgegevens
Titel: Koopmans-rekeningen
Deel: Dl. 1 Bevattende de hoofdregelen der rekenkunst in geheele getallen en tientallige breuken, met den regel van drieën
Auteur: Lintz, Adam; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1831
5e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-616
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202876
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Koopmans-rekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
112 REGEL VAN Dß.IECN'.
166. Als 3 fg Portorico Tabak geldt 270 Ct. ,
hoe veel Guldens moet men dan betalen
voor 540 fig? ■
167. Indien men 5 EI T/aken betaalt met i
■Kwartgiild'., hoe veel'Zilv. Duk. kosten daa
45 Ellen?
168. Wanneer men voor 6 Schepels Tarwe
moet betalen f 5,—, hoe veel Lasten heeft
men dan voor ƒ 2540,— ?
169. Voor ƒ 1296,— zijn verkocht 12 Last.
Rogge, bereken nü eens , hoe veel Lasten
een ander gekocht heeft voor ƒ 3105, —?
170. Als 56 ® kost / 735,_-., hoe veel moet
dan betaald worden voor Ó5 |g?
171. Bereken eens, hoe veel 32 ® Thee mij zul-
len kosten, als ik u opgeet dat voor 8
ƒ 21,25 Ct. is betaald?
172. Zoo 6 El Groen Laken mij kosten ƒ36, i8Ct.,
hoe veel zal ik dan wel moeten geven voor
16 Ellen?
173. Hoe veel beloopen 42 ^ Hennip , als 150
^ gelden ƒ 83,49^ Ct. ?
174. Als men voor 75 fg 6 Ons. Zijde betaalt
72 Gouden Penningen, hoe veel fg Zijde
kan men dan koupen voor / 30,— ? -
175. Een Werkman verdient in 4 Dagenƒ6,—,
hoe veel bedraagt wel zijne verdienden in 12
Maanden, iedere Maand van 26 Werkdagen?
176. In-