Boekgegevens
Titel: Koopmans-rekeningen
Deel: Dl. 1 Bevattende de hoofdregelen der rekenkunst in geheele getallen en tientallige breuken, met den regel van drieën
Auteur: Lintz, Adam; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1831
5e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-616
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202876
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Koopmans-rekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
^.^Jjj _ ___
REGEL VAN DRXEÜN^ 111
157. Een Wijnkooper verkoopt, aan eenen Slij-
ter-, 5 Varen 5 Kan. Wijn voor/366,Ct.»
.op hoe veel konit dan dc Kan?
158. Zoo'7 Lasu 15 Mud HolPeinfche G^x^t
•kosten ƒ900,—, hoe veel geldt daii 1 Last?
159. Als 7 5 »Ons. rojwe^ Payamboli Zijde
/84,— gelden, hoe veel ko<t dan het fg?
ï6o, Hoe veel Achtentwintigen kost i Last Tar-
we , als men voor 12 Last. en a Schep,
befteedt / 4268,37 Ct. ?
161. Wanneer men voor 5 El Zwart Laken
• ƒ 359— heeft betaald, hoe veel zal men
dan nog voor 3 El moeten geven ?
162. Als een Stuk Zijde, lang 42 El, kost
ƒ-1:68,—, hoe v^iel geeft men dan voor 4 El?
16,3. Vflor f j6,— heeft imen 4 El fijn Tafellin-
nen , hoe veel Ellen kan men »hiervan koo-
:pen voor ƒ 168,—?
X64. Wanneer een Hoedenmaker voor 3 fg Ko-
nijnenhaar /2I5— heeft gegeven, hoeveel
.fg zal hij dan nog kunnen krijgen voor
/ 35,-?
165. Zc/o een Winkelier voor f — aan Wa-
ren inkoopt, kan hij bij den verkoop der-
zelve rekenen ƒ 31,— te winnen, met hoe
veel Guldens van die Koopmanfchap om te
zeitcn zal hy ƒ a4,— winnen?
166. Als
i