Boekgegevens
Titel: Koopmans-rekeningen
Deel: Dl. 1 Bevattende de hoofdregelen der rekenkunst in geheele getallen en tientallige breuken, met den regel van drieën
Auteur: Lintz, Adam; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1831
5e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-616
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202876
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Koopmans-rekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.i'
loS REGEL VAN DRIEë.V.
I,; Zoo het Last rood Klaverzaad ƒ 24,—
/kost, hoe veel Lasten moeten dan geleverd
, ^worden, voor 57 Zilv- Rijd. en 45 Cent.?
129. Wanneer één Sd^epel Gromnger dikke Ha-
ver Ct. kost, hoe veel Lasten kan
,, men dan hebben voor ƒ 1852951^ Ct.?
130. Indien men voor ééne Kan Wijn 45 Cen-
.1 ten^jgeelt, hoe veel Vaten Wijn moeten
' dan voor ƒ 322,65 Ct. afgeleverd worden?
131. Maar zoo de Kan kost 90 Centen, hoe
veel Vaten heeft men dan voor/727,20 Ct.?
132. Wanneer 15 Stukken Linnen, van gelijke
lengte, 765 Ellen uitmaken, hoe lang is
'' dan ieder Sruk? .
^ 133. Een Wever heefc in één Jaar, of 52 We-
ken , verdiend / 260,—hoe veel Guldens
is> dat in de week ?
134. Eén Stuk Laken van 42 Ellen wordt te
koop aangeboden voor / 294,—, .tegen hoe
veel is dat de El?
f 335. Tot de montering van één Regiment moe-
■j ten 1584 Ellen Laken geleverd worden in
5 Stukken van 33 Ellen, hoe veel Stukken
I zullen hiertoe voldoende zijn?
\ 3 36. Zou één Last Groninger Winrergarst/9o,—
^ ' kosten, als men voor 25 Lasten /2250,—
i ^belieedt?..
i 337. Hoe veel Centen kost ééne El Lint, als
men voor één Stuk van 60 Ellen / 9^—

-
vraagt ?
138» Zoo