Boekgegevens
Titel: Koopmans-rekeningen
Deel: Dl. 1 Bevattende de hoofdregelen der rekenkunst in geheele getallen en tientallige breuken, met den regel van drieën
Auteur: Lintz, Adam; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1831
5e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-616
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202876
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Koopmans-rekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
REGEL VAN DRÏEëN* I07
Ï20. Als men voor 15 Centen» ééne El -Lint
heeft, hoe veel Ellen kunnen dan voor'^
ƒ P-)— gekocht worden? . . .
Zoo men voor i fg Zijde / ■ geeft,
hoe veel fg zal men dan ontvangen, als
men do Gouden Penüingpn beftcedt?
\ I
xaa. Wanneer 36 Centen de prijs is van : i El
Linnen, ftoe veel Ellen kan men. daa voor
. ƒ.110,88 Ct. ontvangen?
laj. Eeiï Stalhouder kan het Last Haver ji,nst
met 50 Achtentwintigen betalen, hoe veel
Lasten heeft kij wel gekocht, als ra en hein
voor Haver ƒ 13.30,^— in rekening brengt ?
124. Indien men voor dc^n Vat Bier, met alle
. Belasting:, moet geven ƒ7,—, hoe veel Va-
ten lieeft een Lieeder dan wel voor zijne
,—ï^epen befteld, als de rekening van den ■ '
met 1520 Achtentwintigen is be-
4 125. Ploe veel Ellen Laken, en ook Stukken f
, van 25 Ellen, kan men koopen voor 390 r':
4 Zilv. Dukaten, als men ƒ 3,— voor de Ei .
fc. belteedt? • }
f —- ' ï
II 126. Als één Schcp^l Foarland/che roode Tarwe '
kost 68 Centen, lioe veel Lasien kan pien
^Ah hebben voor 244 Zilv Duk, en ƒ a,—?
127. Maar hoe veel Lasten van deze Tarwe zou-
de men tot dien prijs ontvangen, als men
814 Acl^tentwintigcn cn^ 8 Centen betaalt?
" A - 128. Zoo