Boekgegevens
Titel: Koopmans-rekeningen
Deel: Dl. 1 Bevattende de hoofdregelen der rekenkunst in geheele getallen en tientallige breuken, met den regel van drieën
Auteur: Lintz, Adam; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1831
5e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-616
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202876
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Koopmans-rekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ts^^sss^sr
106 RE:CEL VAN DaiEè*^
iia. Door eenen Boer zijn in één T^ar ter markt
gebragt 2979 fg Leïjdfchc Kaüs , hoe veel
heeft hij, voor dezelve g'emaakt, als de ge-
middelde prij? Van 150 fg" geweest is
ƒ 43,07^ Ct.?
113. Aan eenige Rrouwers is verkocht 3912 ff
Vlaamfchc Hop, voor f 17,Ct, de
Ï50 f89 berjja'n nu ook eens de waarde
^ daarvan ?
ii'4. Een Touwflager heeft ontvangen 10756. ^
Komf7gsberg£rYQm Hennip, tegen/83,4j9^Ct.
de 150 fg, hoe veel Guldens maakt dit wel
uit?
ifSi Hoe veel zouden wel 5739 (luks Raapkoe^ ^
ken kosten, als de 1000 ftuks op ƒ50,33 Ct.
komen ?
116. Een Zonrzieder heeft'ingedagen 2053^7^\fg' '
i5r. Ubes Zout, voor ƒ 70,15^ Ct. de lébó
fg, geeft gij mij hiervan ook de waarde
eens op?
117. Hoe lang is wel het Stuk Laken waar-
voor / 294,— gevraagd wordt, als mende
El op / 7,— rekent?
118. Wanneer men voor geleverde Katoenen
ƒ 135O5— ontvangt, zeg mij dan eens, hoe
veel Stukken afgezonden zijn, als het Stuk
/ 279— waardig is ?
119. Hoe veel Lasten Vriefche Brouwhaver kan
' men koopen voor ƒ 2250,—, als het Last
op f 905-r komt?
^ _ J20. Als