Boekgegevens
Titel: Leesboekje voor eerstbeginnende leerlingen, welke volgens de leerwijze van den heer P.J. Prinsen onderwezen worden
Auteur: Kroeze Ramaker, H.
Uitgave: Deventer: J. de Lange
Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1843
8e dr
Opmerking: 5e stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5742
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202846
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Aanvankelijk lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboekje voor eerstbeginnende leerlingen, welke volgens de leerwijze van den heer P.J. Prinsen onderwezen worden
Vorige scan Volgende scanScanned page
V O O 11 B E R I Cr T
VOOK DEN
DERDEN DRUK.
'J)oor de uitgave van dit werkje voldoe ik
aan de belofte, in het voorlerigt det achtsten
druks van het eerste stu^e, gedaan. Ik hoop,
dat hetzelve aan de verwachting van velen
mijner Ambtgenooten beantwoorden zal, ter-
wijl ik hun onder dezelve danfi zeg, die mij
met hunne aanmerkingen en inlichtingen ver-
eerden , waardoor dit werkje, gelijk ook het
laatste gedeelte van het vierde stukje in doel-
matigheid gewonnen hebben. Vinden sommigen ^
dat van hunne aanmerkingen geen gebruik
gemaakt w, men denke dan niet', dal hunne
belanglooze pogingen nutteloos geweest zijn;
want t hoezeer ik wel hier geen gebruik van
dezelve heb kunnen maken , zoo waren zij mij
toch van veel nut, waardoor zij dus ook aan-
spraak op mijne erkentenis hebben.