Boekgegevens
Titel: Leesboekje voor eerstbeginnende leerlingen, welke volgens de leerwijze van den heer P.J. Prinsen onderwezen worden
Auteur: Kroeze Ramaker, H.
Uitgave: Deventer: J. de Lange
Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1843
8e dr
Opmerking: 5e stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5742
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202846
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Aanvankelijk lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboekje voor eerstbeginnende leerlingen, welke volgens de leerwijze van den heer P.J. Prinsen onderwezen worden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 26 ) . '
42. XLIL
kofiij, thee, suiker . . • .
om iets t e wc gea.
de leog te te me ten.
met ponden, oasen, ioo den eo . .
met ellen, palmen, duimen en . . .
Om koffIJ , suiker, thee, pruimen, enz* te
wegen of te meten, gebruikt men ge wig ten,
als.: ponden, onsen, loo den en wigtjes*
Het la ken, lin nen en ka toen meet men met
el len , pal men , dui men en stre pen.
43, XLIII.
tkn onsen zijn er ia een pofid,
een pond heeft 100 looden.
tien palmen is ecae el.
cene el beeft duizend strepen,
om do school te meten.
Een pond heeft 10 ónsen, een ons 10 loo-
den en een lood 10 wigtjes. Eene ei houdt 10
palmen, een palm 10 duimen en een duim
10 strepen. Om de.lengte en breedte van dc
school te me ten, ge bruikt men ook ce ne el.