Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskundige beschrijving van het koningrijk der Nederlanden en het groothertogdom Luxemburg, benevens een kort overzigt van Nederlands buitenlandsche bezittingen
Auteur: Kruijtbosch, D.J.
Uitgave: Kampen: K. van Hulst, 1858
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5720
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202837
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskundige beschrijving van het koningrijk der Nederlanden en het groothertogdom Luxemburg, benevens een kort overzigt van Nederlands buitenlandsche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERIGT.
Eeeds sedert lang gevoélde ih voor mijne school behoefte aan
eene beknopte, doch tevens zaahrijle Aardrijkskundige Be-
schrijving van ons land en zijne Buitenlandsche bezittingen.
Misschien, dacht ik, zijn er meer onderwijzers, die met mij
die behoefte gevoelen, en ziedaar! waaraan dit werkje zijn'
oorsprong te danken heeft.
Het worde dan met wehvillendheid ontvangen, terwijl het
voor mij de grootste zelfvoldoening zal zijn te mogen ervaren,
dat ik tot heil der jeugd, ook in dit opzigt, niet geheel
vruchteloos werkzaam ben geweest.
Kampen, De Opsteller.
Aug. 1856.
Berigt voor den S^en druk.
Het was mij eene streélende gewaarwording, dat dit
werkje zoo welwillend door mijne medeonderwijzers is op-
genomen. ric bedank hierbij den recensent in de Nieuwe
Bijdragen voor zijne heusche aanmerkingen. IJc heb er bij
dezen 2 Jen druk een nuttig gebruik van gemaakt. Over'
tuigd, dat het werkje nog gebreken blijven aankleven, zul-
len gepaste teregtwijzingen mij steeds tvelkom zijn.
En hiermede zij het werkje HH. Onderwijzers op nieuw
aanbevolen.
Kampen , K.
Maart 1858.
VTiAA-r»»