Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskundige beschrijving van het koningrijk der Nederlanden en het groothertogdom Luxemburg, benevens een kort overzigt van Nederlands buitenlandsche bezittingen
Auteur: Kruijtbosch, D.J.
Uitgave: Kampen: K. van Hulst, 1858
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5720
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202837
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskundige beschrijving van het koningrijk der Nederlanden en het groothertogdom Luxemburg, benevens een kort overzigt van Nederlands buitenlandsche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
21)
85. AVie waren Feith, ter Pelkwijk, Oostkamp, van
Sonden en de "Winter? en waar vindt men gedenk-
teekens voor hen? 14.
86. Welke gebeurtenissen herinneren ons de jaren 1570,
1572, 1574,1621,1650,1678,1812 en 1840? 15,16.
87. Schrijf allo steden van ons land op , die 20 dui-
zend of meer inwoners bevatten.
88. In welke steden van Gelderland zijn veldheeren en
zeehelden geboren? 15, 16.
89. Welke gebeurtenissen herinnoren ons de jaren
1579 , 1636, 1674 en 1713? 17.
90. Wie waren Wagenaar, Drebbel, Koen, Nieuwenhui-
zen en Coster? en waar werden zij geboren? 18, 19.
91. Welke gebeurtenissen herinneren ons de jaren 1219,
1416, 1572, 1573, 1574, 1697 en 1778? 18,19.
92. Welke naam in ons land bestaat uit aabbddnn
O O r r ?
93. Hoe kan men over water van Alkmaar naar Go-
rinchem reizen?
94. Als gij juist op den middag met den rug naar de zon
staat, in welke rigting valt dan uwe schaduw ?en welke
streken hebt gij dan aan uwe regter- en uwe linkerhand?
95. Waar vindt men die streken op de kaart ?
96. Welke provinciën van ons land grenzen aan Pruissen?
Welke aan België? Welke aan Hannover?
97. Welke steden liggen ten N. Z. O. en W. van Kampen ?
98. In welke hemelstreek liggen de hoofdsteden der
provinciën, van Amsterdam afgerekend ?
99. Waar waait altijd een Noordenwind? en waar al-
tijd een Zuidenwind?
100. De naam van eene stad in ons land bestaat uit 3
lettergrepen of 9 letters.
Het eerste deel is regt genomen een viervoetig
dier en omgekeerd een insekt.
Het laatste deel keert het water.
Letter 7895 is geen mijnheer.
489 is zelden de eigenschap van eenen leeuw.
Op ccnc 3629 kan veel geraas gemaakt worden.