Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskundige beschrijving van het koningrijk der Nederlanden en het groothertogdom Luxemburg, benevens een kort overzigt van Nederlands buitenlandsche bezittingen
Auteur: Kruijtbosch, D.J.
Uitgave: Kampen: K. van Hulst, 1858
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5720
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202837
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskundige beschrijving van het koningrijk der Nederlanden en het groothertogdom Luxemburg, benevens een kort overzigt van Nederlands buitenlandsche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
58. Waar vindt men grafplaatsen' 11,19, 21, 22, 23, 26.
59. Van welke steden zijn de aanvangsletters O enP?
60. Maak eene kompasroos met 32 windstreken.
61. Waar vindt men eene gierbrug en waar gierpon-
ten? 16, 17, 25.
62. Wat zijn meren? Welke kent gij? 4.
63. Van welke steden zijn de aanvangsletters R en S?
64. Wat is een/dok? Waar vindt men ze? 18, ] 9, 22, 23.
65. Hoe kan men over water van Kampen naar Rotter-
dam reizen?
66. Van welke steden zijn de aanvangsletters T en U ?
67. Waar worden groote cn bezienswaardige kerken ge-
vonden? 11, 14, 15,16, 17, 18,19, 20, 21, 23,24.
68. Van welke steden zijn de aanvangsletters V en W?
69. Welke steden zijn bekend door nuttige uitvindingen ?
11, 14 , 16 , 19, 22, 23, 25.
70. Hoe kan men te land van Groningen naar Breda reizen?
71. Van welke steden zijn de aanvangsletters IJ en Z ?
72. Wat zijn kazematten? Waar vindt men ze? 19, 23.
73. Van welke steden bestaat de naam uit 4 lettergrepen ?
74. Welke steden liggen aan de monden van rivieren ?
75. Welke kleinere rivieren vindt men in Gelderland
en welke steden liggen daaraan ? 7 , 8.
76. Welke steden liggen op de Zuid-Hollandsche eilan-
den» 3, 20. _
77. Welke gebeurtenissen herinneren ons de jaren 1277 ,
1421 , 1711, 1839 en 1853? 4.
78. Welke takken heeft de Rijn? 5.
79. Welke zijn de nevenrivieren van de Maas en welke
zijn hare takken ? 6.
80. Van welke steden bestaat de naam uit 3 lettergrepen?
81. Wie waren Gaspar Robles en Gijsbert Japix en
waar vindt men gedenkteekens voor hen ? 11.
82. Wie waren Camphuizen en Lange Pier? en waar
vindt men hunne graafplaatsen ? 11.
83. Welke gebeurtenissen herinneren ons de jaren 1568,
1580, 1614, 1672, 1790, 1809 en 1826? 12, 33.
84. Van welke steden bestaat de naam uit 2 lettergrepen?