Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskundige beschrijving van het koningrijk der Nederlanden en het groothertogdom Luxemburg, benevens een kort overzigt van Nederlands buitenlandsche bezittingen
Auteur: Kruijtbosch, D.J.
Uitgave: Kampen: K. van Hulst, 1858
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5720
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202837
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskundige beschrijving van het koningrijk der Nederlanden en het groothertogdom Luxemburg, benevens een kort overzigt van Nederlands buitenlandsche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
Steden: I. Luxemburg, Remich en Grevenmacher. II.
Diekirch, Vianden en Echternach.
Luxemburg, eene der sterkste vestingen van Europa,
grootendeels op rotsen gebouwd, met een athenffium.
Men vindt er veel leerlooijerijen, een prachtig stad-
huis en in den omtrek vele papiermolens en ijzersmel-
terijen.
Remich is allerbekoorlijkst aan den Moezel gelegen.
Handel in wijn.
Grevenmacher, met eene schoone brug over de Sure.
Handel in Moezelwijn.
Diekirch, eene der fraaiste plaatsen, aan de Sure.
Wijnbouw en handel in leder, laken en steenen.
Echternach, aan de Sure. Het gebeente van den
Evangelieprediker Willebrordus ligt in de schoone St.
Pieters- en Pauluskerk onder het altaar begraven.
ZEVEN EN TWINTIGSTE LES.
BUITENLANDSCHE BEZITTINGEN.
A. In Azië.
Groote Sunda-eüanden.
I. Java, een der vruchtbaarste eilanden der^ aarde ,
met 10 millioen inwoners, waarbij het naburige Ma-
dura is ingedeeld.
De hoofdstad is Batavia, de zetel van den Gouverneur-
Generaal. Men houdt het verblijf aldaar voor onge-
zond ; daarom hebben vele voorname ambtenaren en aan-
zienlijke kooplieden hunne woningen buiten de stad. J.
Pz. Koen 1619. P. v. d. Broeke.
Buitenzorg, met het buitenverblijf van den Gouverneur-
Generaal.
Samarang en Soerabaja, beide met eene goede reede.
De laatstgenoemde is de fraaiste en bloeijendste handel-
stad van Java.