Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskundige beschrijving van het koningrijk der Nederlanden en het groothertogdom Luxemburg, benevens een kort overzigt van Nederlands buitenlandsche bezittingen
Auteur: Kruijtbosch, D.J.
Uitgave: Kampen: K. van Hulst, 1858
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5720
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202837
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskundige beschrijving van het koningrijk der Nederlanden en het groothertogdom Luxemburg, benevens een kort overzigt van Nederlands buitenlandsche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
Kampen, met eene sclioone bnig over den LTssel, van
218 el lang en ruim el breed, rustende op zeven
jukken en aangelegd 1448. In de bezienswaardige Bo-
ven of Nicolaaskerk vindt men een gedenkteeken voor
de AVinter; verder heeft men er: fraaije wandelingen,
een schoon stadhuis , de nieuwe kazerne, het Instruc-
tie-bataillon, eene stroopapierfabrijk, eene fabriek voor
ijzeren booten, eene theologische school voor de Christ.
Afgescheidenen, enz.
Hasselt, met eene brug over het Zwarte Water.
Zwartsluis, een vlek, drijft veel handel in turf.
Genemuiden, waar fijne matten vervaardigd worden.
Steenwijk, dat schoone wandelingen heeft, is bekend
door zijne dappere verdediging in 1581. Telegraaf.
Grafhorst is in 1849 bijna geheel door brand vernield ,
doch herbouwd.
Deventer, eene sterke vesting, mot eene schipbrug over
den IJssel, heeft een Athenajum cn de grootste kerk der
provincie. Voorts eene ijzergieterij , een arsenaal, eene
tapijtfabrijk, en den bekenden Devcnter-koek en het De-
venter-bior. Standbeeld voor G. J. Bruce. Geb. K. J.
Schimmelpenninck.
Ommen, bekend door de Ommerbissing, eene belang-
rijke jaarmarkt.
Hardenberg, met een fraai stadhuis.
Almelo heeft een schoon geregtshof en groote fabrij-
ken. Graftombe van den eersten Graaf van Rechteren.
Enschede is eene voorname fabrijkstad, met vele aan-
zienlijke gebouwen en eene ruime markt.
Oldenzaal, eene der oudste plaatsen van Twcnthe,
met vele fabrijkon. Bijzonder groote steen op de markt.
Ten N. van Steenwijk vindt men de kolonie Willems-
oord en ten N. van Ommen de Ommerschans, eene straf-
kolonie voor bedelaars.
VIJFTIENDE LES.
GELDERI.\ND.
Welke zijn de grenzen?