Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskundige beschrijving van het koningrijk der Nederlanden en het groothertogdom Luxemburg, benevens een kort overzigt van Nederlands buitenlandsche bezittingen
Auteur: Kruijtbosch, D.J.
Uitgave: Kampen: K. van Hulst, 1858
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5720
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202837
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskundige beschrijving van het koningrijk der Nederlanden en het groothertogdom Luxemburg, benevens een kort overzigt van Nederlands buitenlandsche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Gelderland » Arnhem, aan den Rijn.
Utrecht » Utrecht, aan den Ouden Rijn.
N. Holland » Haarlem, aan het Spaarne.
Z. Holland » 's Gravenhage, bij de Noordzee.
N. Brabant » 'sHertogenbosch, aan den Dommel.
Limburg » Maastricht, aan de Maas.
Luxemburg » Luxemburg, aan de Alzettc.
ELFDE LES.
FRIESLAND
Welke zijn de grenzen?
3 Arrondissementen: I. Leeuwarden, IL Snoek en
III. Heerenveen.
Steden: I. Leeuwarden, Dockum, Franeker cn Har-
lingen. II. Sneek, Bolsward, Ilindeloopen, Workum,
Ijlst, Sloten, Stavoren en de Lemmer. III. Het vlek
Heerenveen.
Leeuwarden heeft een koninklijk paleis, een aanzienlijk
stadhuis, de kazerne , den Prinsentuin, eene fraaije be-
gi-aafplaats, eene beroemde weekmarkt cn in de Groote
kerk een zeer prachtig orgel. Geb. Willem IV, de
dichters van Haren, enz.
Dockum, de oudste stad van Friesland, op Stavoren
na, heeft handel in wol, kaas, enz. Bonifacius ver-
moord 754. Graf van Camphuizen.
Franeker met graanhandel, saaijetfabrijken, steenbak-
kerijen, het planetarium van Eisinga en een' hoogen
stadswal.
Harlingen met een' uitgestrekten zeehandel. Gedenk-
teeken voor Gaspar Robles op den Zeedijk. Geb. Si-
mon Stijl.
Sneek met de grootste kaas- en botermarkt van de
Provincie. De zeeschuimer Lange Pier ligt hier be-
graven.
Bolsward met eene welbezochte boter- cn kaasmarkt