Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 1e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met geheele getallen en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1879
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202829
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
24. Wat ontbreekt er aan 19 om driemaal dit getal te
krijgen?
25. De som van twee getallen is 312 en een van deze
getallen 198. Welk is het andere getal?
26. Als men drie getallen samentelt, verkrijgt men 10001.
Twee dezer getallen zijn 958 en 31. Wat is het
derde getal?
27. Hoeveel moet men van de helft van 1500 aftrekken
om het negende deel van 333 te bekomen?
28. Als men van zeker getal het 17° deel van 520115 af-
trekt, blijft er 9405 over. Welk getal is dat?
29. Van welk getal is het negende deel 12345679?
30. Door welk getal moet 10000 gedeeld worden om 16
tot quotiënt te bekomen ?
31. Hoeveel is 15625 : 125?
32. Als men een getal met 100 vermenigvuldigt en het
komende product door 25 deelt, hoeveelmaal wordt
het dan grooter ?
33. En hoeveelmaal wordt een getal grooter, als men het
met 1000 vermenigvuldigt en het toekomende pro-
duct door 125 deelt?
34. Zeg nu eens terstond hoeveel 64 X 100 : 25 is?
35. En hoeveel 958 x 1000 : 125 is?
36. Hoeveel is >< 4- 3415^^0,
4 8
37. Veertienmaal zeker getal is gelijk aan 84maal 1209.
Bereken dat getal.
38. Van eene aftrekking was het aftrektal uitgevlakt en
'9'4fi9l'9
—^- blijven staan. Kunt gij het uitgewischte
396951
getal terugvinden?