Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 1e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met geheele getallen en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1879
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202829
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
EERSTE HONDERDTAL.
Hoofdregelen met onliencemde getallen.
1. Hoeveel is de som van: zestienhonderd acht en negentig,
twee en twintig duizend en acht, negen en zeventig
duizend negen en zeventig, achthonderd en zeven, vijf
en tachtig duizend zeven honderd en negen, negen dui-
zend en negen, vijfhonderd zes en negentig en vyf
en zeventig duizend negenhonderd en negentig?
2. Hoeveel is het verschil tusschen dertien duizend en een,
en negen duizend negen en zeventig?
' 3. Hoeveel moet men bij zeventienhonderd en twaalf voe-
gen om tienduizend te bekomen?
4. Hoeveel is het zeventiende gedeelte van twaalf millioen
drie duizend acht en tachtig?
5. Hoeveel is negen en zeventig duizend en acht, maal
acht duiiend vijf honderd en negen?
6. Hoeveel is 't product van negen en tachtig duizend vijf-
honderd, en acht duizend zeven honderd zes en
negentig?
7. Wat is 't quotiënt van zestien duizend achthonderd vijf
en twintig, gedeeld door vijf en twintig?
8. Hoeveel is acht honderd en een duizend meer dan
acht honderd duizend en een?