Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 1e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met geheele getallen en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1879
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202829
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERICHT»
Bij de samenstelling van dit Eerste Rekenboekje heb ik mij,
wat trouwens de titel reeds eenigermate aanwijst, leerlingen
voorgesteld, die vaardig met geheele getallen kunnen optellen,
aftrekken, vermenigvuldigen en deelen, en bij me ook het re-
kenen uil het hoofd niet is verzuimd. Zooveel mogelijk heb
ik gezorgd voor verscheidenheid van voorstellen, om de aan-
dacht der leerlingen bij ieder vraagstuk gespannen te houden.
Ook schroomde ik niet hier en daar, vooral in het tweede en
derde stukje, een enkel voorstel in te voegen, dat de jonge re-
kenaars wellicht voor een -»lastige som" zullen houden.
Dij de systematische benamingen der maten en gewichten,
die in dit en de volgende stukjes zijn gebezigd, volgt in de
vraagstukken de Nederlandsche vertaling niet, maar achter
ieder stukje is een lijstje gevoegd, dat gemakkelijk van buiten
geleerd, en in geval van twijfel door de leerlingen geraad-
pleegd kan worden.
Het tweede stukje, dat vraagstukken ter toepassing van de
hoofdregelen met tiendeelige breuken bevat, dient voor leerlin-
gen, met wie vooraf de bewerking der hoofdregelen op het
bord is behandeld. Dit geldt ook voor het derde stukje, wat
de gewone breuken aangaat.
Aan deze drie stukjes sluit zich als vierde mijn rekenboekje
aan, dat voor eenige maanden bij dezelfde uitgevers het licht
zag en waarop nog een vijfde voor verder gevorderde leerlin-
gen en kweekelingen zal volgen.
Gouda. November 1869. H. W. KRAMERS.
1.