Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 1e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met geheele getallen en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1879
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202829
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
3® Honderdtal.
i.
2.
3.
4-
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
581 kilogram.
13 stuivers.
41/2 maand.
250 kilogram.
60 cents.
2000 steenen.
360 gulden.
125 tegels.
23 gulden.
10 yiektoliters.
248 meters.
93600a meters.
30 minuten.
60 graden.
De eerste 90 gr.
De beide andere
elk 45 gr. De
driehoek is een
gelijkb. recht-
hoekige drieh.
Hetachtstedeel.
150 cents.
25 ■ »
Een gulden.
Niets.
144 □ Rijnl.
duimen.
1728 kub Rijnl.
duimen.
2662 kub. Am-
sterd. duimen.
2500kub.decim
11 stuivers.
150 cents.
5maal.
130 j^ar30 we-
ken en 2 dagen.
24000 kub. dM.
7776 □ meters.
200 gulden.
50 »
2 »
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
4maal, 58 over.
165 hektoliters.
144 cents.
20 kwartje?.
221 gulden.
25 planken.
60 »
3 decimeters.
350 gulden.
6 gulden.
1320 »
9 kinderen.
7 one. 4 dr. 1
scr. en 17 gr.
25 med. p. 3 one.
en 4 dr.
750 gulden.
16 riem..
Geen van beide.
150 stuivers.
Omtrek 58 de-
cimeters.
Grootte 180 □
decimeters.
720 cents.
18 gulden.
33 □ meters.
30 □ meters.
12 meters.
1375.
8 gulden.
554 kwartjes.
25 hektogram.
7 uur onder.
14 » de dag.
10 » de nacht.
8 cents.
7 maanden 19
dagen 17 uren.
330780 minuten
150 cents.
110 gulden.
67. 432 gulden.
68. Niets.
69. 89 cents bijna.
70. 84 gulden. '
71. 280 kilogram.
72. 4 uur onder.
8 » de dag.
16 » de nacht.
73. 171/s gulden.
74. 22 gulden.
75. 60 »
76. 36 dekameters.
77. 49 □ meters.
78. 2240 □ deka-
meters of are.
79. Het vijfhond.
80. 30000 kilogram.
81. 17 cents.
82. 6600 gulden.
83. 741600 ö
84. 216 hektaren.
85. 111 uur 6 min.
en 40 sec.
86. 11 en 13 jaar.
87. 40 rijksdaalders
88. 200 fran(9fe.
89. 30 kub. decim.
90. 350 centimeters
91. 740 meters.
92. 125 kub. decim.
93. 500 » »
94. 600 » »
95. 1 uur.
96. 625 cents.
97. 5555 met. ruim.
98. 241 □ Rijnl. r.
69 □ voet
Omtrek 62 Rijnl
r. 4 voet.
99. 34 stuivers-
100. 54 dekameters.