Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 1e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met geheele getallen en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1879
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202829
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
90.
91.
92.
93.
519.
042105.
7m.,10142over.
4161.
94. Het kleinste 2.
Geen grootste.
95. 629889.
90. 1893, rest 43276
97. 6930.
98. 5050.
99. 91483600.
100. 175836.
2o Honderdtal.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
300 kilogram.
56 cents.
800 gulden.
80 cents.
4 gulden.
93000 gulden.
26 cents.
42 ï)
stuivers.
395 centen.
24820 dagen.
180 stuivers.
166440 uren.
150 (Jagen.
58 jaar.
In 1793.
109 gulden.
28 rijksdaalders
90 gulden.
75900 stuivers.
1200 centen.
2 gulden.
87 »
10 »
23 rijksdaalders
906 liters.
13 meters.
9 gulden.
6 hektoliter.
175 kinderen.
157 »
23 appelen.
58 knikkers.
3680 stuivers.
736 kwartjes.
4 gulden.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Ai).
47.
48.
49.
50.
51.
52
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
50 cents.
13 gulden.
Niets.
168 gulden.
125 »
Het Ie 370 stui-
vers meer.
300 gulden.
20 D
11991 uren.
1500 liters.
36 gulden.
170 pooten.
180 slagen.
hoenders.
960 stuivers.
223 kw. en 5 ct.
16 centen.
72 »
16 stuivers.
5 »
1 gulden.
129 ruiten.
50 cents.
24 ct. en liet ra.
259 dagen.
29 »
B. 4 gld. meer.
Evenveel.
10 dagen.
4350 liters.
250 liters.
100 stuivers.
320 gulden.
120 cents.
17 gouden duk.
72. 7 j. 4 m. 5 dag.
73. Na 300 dagen.
74. 40 gulden.
75. 18 ri'jksd.
76. 18 cents.
77. 2 in een worp.
78. 90 stuivers.
79. 84 cents.
80. 12 hektoliters.
81. 8000 turven.
82. 96 gulden.
83. 50 »
84. 493 centen.
85. 18 gulden.
86. 85 cents.
87. 68 »
88. 10 st. een kip.
89. 1600 dagen.
90. 250 »
91. de Z. R. 63 st.
de G. » 280 st.
92. 80 kilogram.
93. 500 kistjes.
94. 15120 cents.
95. 4560 uren.
96. llglddefourier
8 » » korpor.
97. 750klgr. salpet.
120 » zwavel.
130 » houtsk.
98. 5000 m. linnen.
99. 50 Z. rijksd.
■100. Voor 2400 gld g.
» 2700 » in
't geheel.