Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 1e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met geheele getallen en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1879
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202829
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
75. Maar als hij deze tarwe weer terstond voor f 200 ver-
kocht, hoeveel won hij dan in 't geheel?
76. De omtrek van een vierkant stuk land is 144 dekame-
ters. Hoe lang en hoe breed is het?
77. Als de omtrek van een vierkante kamer 28 meter is,
hoeveel vierk. meters is dan de grootte van den vloer?
78. Van een rechthoekig stuk land is de omtrek 192 de-
kameters. Hoeveel vierkante dekameters bedraagt
de grootte, als gij weet dat de lengte 16 dekame-
ters meer bedraagt dan de breedte?
79. Welk gedeelte is derdhalve cent van 5 rijksdaalders?
80. Als men voor 300 kilogram rijst 17 gulden moet be-
talen, hoeveel kilogram kan men dan koopen voor
1700 gulden?
81. En hoeveel zal m«n moeten betalen voor 3 kilogram?
82. Iemand kocht op eene verknoping een huis voor 6000
gulden; als er nu aan onkosten voor elke 100 gul-
den nog 10 gulden bijkomt, hoeveel moet hij dan
betalen?
83. In eene sigarenfabriek worden dagelijks 96000 sigaren
gemaakt. Als het vierde deel dezer sigaren tegen
20, het derde deel tegen 25 en de rest tegen 30 gul-
den het kistje verkocht wordt, voor hoeveel gulden
maakt men dan in een jaar, als er 70 dagen niet
gewerkt wordt? (Een kistje bevat 1000 sigaren.)
84. Van een stuk land, dat de gedaante heeft van een
rechthoek, is de omtrek 600 dekameters en de breedte
1200 meters. Hoeveel hektare bedraagt de grootte?
85. Hoeveel uren zijn er in 1000000 seconden meer dan
in 10000 minuten?