Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 1e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met geheele getallen en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1879
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202829
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
/
taalt, hoeveel gulden moet men dan voor 10 hek-
toliters betalen?
67. Een boer verkocht van 72 hektoliters haver het derde
deel tegen 6 stuivers de 5 liters en de rest tegen
6 gulden den hektoliter. Hoeveel gulden ontving
hij in 't geheel ?
68. Wat blijft er van 900 gulden over, als men er drie-
maal de helft van 240 rijksdaalders afneemt?
69. Als het anker wijn 40 gulden kost, op hoeveel komt
dan de flesch, als men een anker op het zesde deel
van (800 — 743 193 + 20 flesschen rekent?
70. Op hoeveel gulden kan het jaarlijksch inkomen van een
knecht gerekend worden, die ieder vierendeeljaars
12 gulden aan loon, en per maand door elkander
gerekend 3 gulden aan verval ontvangt?
71. Gij weet dat een kubieke decimeter zuiver water een
kilogram weegt Kunt gij- nu berekenen hoeveel de
zwaarte bedraagt van een stuk ijzer, dat 2 meters
lang, 2 decimeters breed en 1 decimeter dik is, als
ik u zeg dat ijzer zevenmaal zoo zwaar is als water?
72. Als de zon om acht uren opgaat, hoe laat gaat zij
dan onder? Hoe lang duurt de dag? En hoe lang
de nacht?
73. Voor een kleedje heeft eene jonge juffrouw 9 meters
min een vierendeel noodig. Hoeveel moet zij beta-
len, als de meter 2 gulden kost?
74. Itmand kocht 20 hektoliters gerst voor f 7 den hek-
toliter. Hij verkocht die en kon voor het ontvan-
gen geld 18 hektoliters tarwe van f 9 den hektoli-
ter koopen. Hoeveel had hij gewonnen?