Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 1e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met geheele getallen en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1879
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202829
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
55. In eene kamer, die 7 meters lang en 6 meters breed
is, wordt een karpet gelegd van 4 meters lang en
3 meters breed; hoeveel vierkante meters blijft er
dan van den vloer onbedekt?
56. Hoeveel meters is de omtrek van den vloer dezer ka-
mer meer dan die van het karpet?
57. Hoeveel is 1174250 : (67 985 — 198)?
58. Hoeveel gulden kost een meter, als men voor derdhal-
ven meter 8 rijksdaalders betaalt?
59. Hoeveel kwartjes kan men inwisselen voor 2000 halve
centen, 1900 centen, 170 dubbeltjes, 45 gulden en
19 rijksdaalders te zamen?
60. Een dienstmeisje haalde suiker en kreeg van een rijks-
daalder een kwartje terug. Hoeveel hektogram heeft
z'y gehaald, als de 5 hektogram 9 stuivers kostte?
61. Als de zon om 5 uren opgaat, hoe laat gaat zij dan
onder? Hoe lang duurt de dag? En hoe lang de
nacht?
62. Een kruidenier verkocht 12 hektogram koffie en 150
dekagram suiker te zamen voor een rijksdaalder en
twee centen. Kunt gij uitrekenen tegen hoeveel
cents de hektogram suiker gerekend is, als de kof-
fie 11 stuivers de 5 hektogram kostte?
63. Hoeveel is het verschil tusschen twee jaar 5 maanden
8 dagen 9 uren, en éen jaar 9 maanden 18 dagen
16 uren?
64. Hoeveel minuten bedraagt het verschil?
65. Hoeveel centen zal men moeten betalen voor anderhalve
kilogram, als anderhalve hektogram 3 stuivers kost ?
66. Als men voor de 5 liters duivenboonen 11 stuivers be-