Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 1e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met geheele getallen en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1879
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202829
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
26. Hoeveelmaal zal men 13 jaar oud moeten zijn, om
zooveel jaren bereikt te hebben, als er weken in
vijf vierendeeljaars zijn?
27. Mijn grootvader is 65 jaar 15 weken en 1 dag oud.
Mijn vader heeft de helft, mijn oom het derde deel
en ik heb het zesde deel van dien leeftijd bereikt.
Hoe oud zijn wij met ons vieren?
28. Hoeveel kubieke decimeters bevat een bak, die 4 me-
ters lang, 3 meters breed en 2 meters diep is?
29. Een tuinman neemt van een tuin, die 156 meters lang
en 54 meters breed is, een gedeelte van 648 vier-
kante meters voor bleekveld af. Hoeveel houdt hij
nog over?
30. Een voerman huurt eene weide, die 800 meters lang
en 25 meters breed is, tegen een gulden de are in
het jaar. Hoeveel gulden moet hij betalen?
31. Hoeveel gulden moet men betalen voor een vloerkleed
dat 8 meters lang en 5 meters breed is, als de
vierkante meter op 25 stuivers komt.
32. Een kruidenier kocht 20 kilogram thee van 3 gulden,
25 kilogram van 2 gulden en 20 kilogram van i
gulden de kilogram Zoo hij deze thee door elk-
ander mengt, hoeveel gulden kost hem dan de ki-
logram gemengde thee?
33. Hoe menigmaal is 3 medicinaal ons en 2 scrupel be-
grepen in 1 med. pond 2 ons en 6 drachmen?
34. Als het vijfde deel van eene partij graan uit 66 hek-
toliters bestaat, hoeveel hektoliters bevat dan de
halve partij?
35. Als het achtste deel van een stukje boter 12 cents