Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 1e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met geheele getallen en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1879
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202829
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
'24
men, en deze twee even groot zijn, kunt gij dan de
grootte van elk dezer hoeken opgeven ? En weet
ge ook hoe zulk een driehoek genoemd wordt?
16. Welk gedeelte van eene stère is gelijk aan 125 ku-
bieke decimeters?
17. Als de kilogi-am spijkers 12 cents kost, hoeveel centen
moet men dan voor 12 en een halve kilogram betalen?
18. En wat zal derdhalve min anderhalve kilogram kos-
ten als eene halve kilogram derdhalven stuiver kost?
19. Als gij nu weet hoeveel derdhalf min anderhalf is^
dan zult ge zeker wel terstond kunnen uitrekenen
hoeveel gulden men voor vijfthalve min derdhalve
kilogram zal moeten betalen, als anderhalve min
eene halve kilogram een halven gulden kost?
20. Hoeveel krijg ik van 2 rijksdaalders terug, als ik 2 en
een halven meter lint van ƒ'2 den meter moet betalen?
21. Een Rijnlandsche voet is verdeeld in 12 duim. Kunt
ge mij nu zeggen hoeveel vierkante Rijnlandsche
duimen gelijk zijn aan een vierk. Rijnl. voet? En
hoeveel kubieke duimen heeft een kub. voet?
22. Hoeveel kubieke Amsterdamsche duimen zijn gélyk
aan 2 kub. Amst. voeten ? (Een Amst. voet is ver-
deeld in 11 duim )
23. Hoeveel kubieke decimeters zijn gelijk aan derdhalven
kub. meter?
24. Als gü voor 2 metej-s fluweel 8 gulden en 80 cents
moet betalen, hoeveel stuivers moet men u dan voor
een half vierendeel van die stof rekenen?
25. Wat is de prijs van anderhalven meter, als voor de
helft van vijf meters een rijksdaalder betaald wordt?