Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 1e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met geheele getallen en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1879
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202829
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
gulden won en voor eene kilogram vleesch door
elkander 70 cents ontving ?
6. Als 6 metselaars in 4 dagen 48000 steenen vennetselen,
hoeveel zal er dan 1 metselaar in i dag verwerken?
7. Als 12 werklieden in 8 weken 768 gulden verdienen,
hoeveel zullen dan 9 zulke werklieden in 5 weken
moeten ontvangen?
8. In eene keuken, die 20 vierkante meiers groot is,
worden tegels van 16 vierkante decimeter gelegd.
Hoeveel heeft men er noodig?
9. Als de liter haver 5 cents kost, hoeveel bedraagt dan
de prijs van een kist haver, die 4 hektoliter en 6
dekaliters bevat?
10. Kunt ge ook uitrekenen hoeveel hektoliters er in een
bak gaan, die een kub. meter graan kan bevatten,
als ge weet dat een liter denzelfden inhoud heeft
als een kub. decimeter ?
11. Hoeveel meters bedraagt de omtrek van een' tuin,
die 96 meters lang en 28 meters breed is?
12. Hoeveel vierkante meters bedraagt de grootte van een'
rechthoekig stuk lands, dat 120 meters lang en
780 meters breed is?
13. En hoeveel minuten zult gij moeten besteden om dit
land rond te wandelen, als gij in eene seconde een
meter aflegt?
14. ?Iet achtste deel van een' cirkel doet 45 graden. Hoe
groot is het zesde deel?
15. De som der hoeken van een' driehoek is altijd 180
graden. Wanneer nu van zekeren driehoek een
der hoeken zoo groot is als de beide andere te za-