Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 1e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met geheele getallen en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1879
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202829
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
DERDE HONDERDTAL.
1. Een liter zuiver water weegt eene kilogram. Hoeveel
bedraagt het gewicht van 6 hektoliters min 19 li-
ters water?
2. In eese fabriek werken 16 mannen, 24 vrouwen en 12
jongens. Als het dagloon van een man 24 stuivers
en dat van eene vrouw 90 cents is, kunt gij dan
berekenen hoeveel stuivers een jongen daags ver-
dient, als er aan al die menschen iedere week 292
gulden min 40 cents uitbetaald wordt?
3. Een knecht heeft zich verhuurd voor 60 gulden en 4
hektoliter tarwe in het jaar. Hoeveel maanden zal
hij moeten werken om alleen de tarwe, die op 9
gulden den hektoliter gerekend wordt, te verdienen?
4. Voor 1500 kilogram rijst is 120 gnlden betaald; hoe-
veel zou men naar dien prijs voor 20 gulden kun-
nen koopen ?
5. Een slager kocht eene koe voor 108 gulden. Voor de
huid enz. maakte hij 24 gulden. Als hij nu in 't
geheel 40 kilogram vet en 140 kilogram vleesch
had, kunt gij dan uitrekenen voor hoeveel hij de
kilogram vet heeft verkocht, als hij in 't geheel 38