Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 1e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met geheele getallen en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1879
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202829
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
houtskool noodig. Hoeveel kilogram zal men van
elk dezer stoffen moeten gebruiken om 1000 kilo-
gram buskruit te vervaardigen?
98. Een manufacturier kocht 0-25 meter laken tegen 4
gulden den meter. Hoeveel meter van een halven
gulden kan hy daarvoor inruilen?
99. Een Zeeuwsche rijksdaalder gold vroeger een dubbeltje
meer dan een Hollandsche. Reken nu eens uit
hoeveel Zeeuwsche rijksdaalders men toen noodig
had om eene schuld van 52 Hollandsche te betalen?
100. Iemand moest bij het koopen van een huis een acht-
ste gedeelte der koopsom aan onkosten betalen.
Voor hoeveel heeft hij het huis gekocht, en hoeveel
kostte het hem in 't geheel, als de onkosten 300
gulden beliepen?