Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 1e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met geheele getallen en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1879
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202829
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
89. In hoeveel dagen zoudt gij, indien dit mogelijk was,
de aarde rondwandelen, als gij eiken dag 5 uren wan-
delt en ieder our 5000 meters aflegt? (De omtrek
der aarde wordt op 40 millioen meters gerekend.)
90. En hoe lang zou men met een velocipède werk heb-
ben, als men dagelijks 8 uren reed en ieder uur
20000 meters aflegde?
91. Een zilveren en een gouden rijder golden samen 343
stuivers. Als de gouden rijder 217 stuivers meer
waard was dan de zilveren, reken dan eens uit hoe-
veel stuivers de waarde van elk stuk was?
92. Hoeveel kilogram kaas van 12 stuivers de kilogram kan
men koopen voor 6 hektoliters rogge, die tegen 8
gulden den hektoliter verkocht worden?
93. In eene sigarenfabriek worden wekelijks 80 duizend
sigaren gemaakt. Als de eene helft daarvan gepakt
wordt in kistjes van 100 en de andere in kistjes
van 250 sigaren, hoeveel kistjes heeft men dan
iedere week noodig?
94. Een boer heeft 24 koeien, die door elkander dagelijks 15
pintjes melk geven. Hoeveel ontvangt hij in de week
voor die melk, als hij 6 cents voor het pintje maakt?
95. Hoeveel uren zijn er in 6 jaar min 2000 dagen?
(Het jaar op 365 dagen gerekend.)
96. Een lourier en een korporaal hebben voor extradien-
sten 19 gulden ontvangen, die zij zoodanig moeten
deelen, dat de eerste 3 gulden meer krijgt dan de
tweede Hoeveel komt ieder van die som toe?
97. Om 100 kilogram buskruit te maken heeft men 75 ki-
logram salpeter, 12 kilogram zwavel en 13 kilogram