Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 1e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met geheele getallen en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1879
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202829
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
79. Als men voor 5 kilogram rijst 60 cents betaalt, hoe-
veel moet men dan voor 7 kilogram rekenen?
80. Hoeveel hektoliter aardappelen kan men koopen voor 24
gulden, als men voor 6 hektoliters 12 gulden betaalt?
81. Als men voor de 1000 turven 4 gulden rekent, hoeveel
zal men er dan voor 32 gulden kunnen bekomen?
82. Hoeveel zal men voor 32000 turven moeten betalen,
als de 1000 op 3 gulden gerekend worden?
83. Als men van 100 gulden in een jaar 5 gulden winst ge-
niet, hoeveel zal men dan met 1000 gulden winnen?
84. Eene vrouw kocht voor wintervoorraad: 9 hektoliters
aardappelen tegen een rijksdaalder den hektoliter, 51
kilogram rijst van 12 cents de kilogram, 60 kilo-
gram vleesch a 14 stuivers, 25 liters bruine boonen
a 3 stuivers en 15 liters grauwe erwten a 18 cents.
Hoeveel centen hield zij van 82 gulden over ?
85. Een koopman kocht den hektoliter tarwe voor 10 gul-
den en verkocht dien bij den liter tegen 13 cents.
Hoeveel won hij op 6 hektoliters?
86. Voor hoeveel moet een winkelier den halven dekaliter
erwten veikoopen, om op den hektoliter, dien hij
voor 14 gulden heeft ingekocht, 3 gulden te winnen?
87. Een hektoliter aardappelen, voor 34 stuivers ingekocht,
wordt tegen 14 cents den halven dekaliter verkecht.
Hoeveel centen wordt hierop gewonnen, als men den
hektoliter aardappelen op 17 halve dekaliters rekent?
88. Een polier kocht 7 kippen en 5 duiven samen voor 5
gulden. Als gij nu weet dat hij de duiven tegen
6 stuivers het stuk heeft gekocht, kunt gij dan uit-
rekenen hoeveel stuivers hij voor eene kip betaalde?
2*