Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 1e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met geheele getallen en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1879
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202829
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
68. Hoeveel stuivers is het vierde deel van 9 rijksdaalders
min het vierde deel van derdhalven gulden?
69. Als eene kilogram kaas 16 stuivers kost, hoeveel gul-
den moet men dan betalen voor 25 kazen, elk van
16 kilogram?
70. Voor 5 val boter, elk van 40 kilogram, is 240 gulden
betaald. Op hoeveel is de kilogram gerekend?
71. Een goudsmid kocht eenige gouden dukaten voor 96
gulden min 16 stuivers, tegen 5 gulden en 12 stui-
vers het stuk. Hoeveel heeft hij er gekocht?
72. Hoeveel jaren maanden en dagen is een meisje oud,
dat heden juist 2645 dagen telt? (De maand op
30 dagen gerekend.)
73. Na hoeveel dagen zal een jongeling, die juist 1000-we-
ken oud is, den ouderdom van 20 jaar bereikt hebben?
74. De pottenl)akkers verkoopen de potten en pannen bij het
worp, en rekenen er, naar de grootte, een, twee, drie
enz. tof 16 in een worp. Als er nu 800 pannen van
4 in een worp tegen 20 ets. het worp afgeleverd wor-
den, hoeveel gulden moet men dan daarvoor betalen?
75. Hoeveel rijksdaalders zal men moeten tellen voor 2000
pannen van 8 in een worp, tegen 18 cents het worp?
76. Als er voor 600 bloempotten, van 8 in een worp, der-
tien en een halven gulden betaald is, hoeveel cen-
ten heeft men dan voor een worp gerekend?
77. Uit hoeveel kannen bestond een worp, als men voor
250 kannen 20 gulden betaalde, en een worp op
16 cents gerekend werd?
78. Hoeveel stuivers moet men bij 15 rijksdaalders voegen
om 4-2 gulden te bekomen?