Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 1e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met geheele getallen en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1879
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202829
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
58. Een huis heeft res kamers. Twee daarvan hebben elk
2 ramen, ieder met 12 ruiten; de derde kamer heeft
Bramen, elk met 15 ruiten en de andere drie hebben
elk éen raam met 4 ruiten in de hoogte en 3 in
de breedte. Hoeveel ruiten zijn er in dat huis?
59 Als die ruiten te zamen 258 kwartjes kosten, hoeveel
centen kost dan iedere ruit door elkander gerekend?
60. Het mandje Goudsche pijpen kost 24 stuivers. Als
men die pijpen tegen een cent het stuk rekent,
hoeveel verdient de pypmaker dan bij dien laat-
sten verkoop op het mandje wel meer? (Een
mandje bevat een gros pijpen.)
61. Hoeveel dagen zijn er tusschen den 4''" Maart en den
19^"" November?
62. Men rekent wel eens heel verkeerdelijk de maand op
vier weken. Kunt gij uitrekenen, hoeveel dagen men
zoodoende in een gewoon jaar wel te weinig neemt ?
63. A. verdient 30 gulden in de maand, en B. 7 gulden
per week. Wie verdient jaarlyks het meest, en. hoe-
veel is het verschil ?
64. Wat zoudt ge liever verdienen: 1300 gulden in het jaar
of 25 gulden in de week? En hoeveel is het verschil?
65. Wij hebben bij deze vraagstukken het jaar op juist
52 weken gerekend, ofschoon dit niet zoo is. Zeg
eens hoeveel dagen dit wel in 8 achtereenvolgende
jaren zal verschillen?
66. Hoeveel liters bevat een bak, waarin 45 hektoliters
min anderhalfmaal de helft van 200 liters gaan?
67. Hoeveel liters water kan een bak bevatten, waarin
derdhalve hektoliter gaat?
I Stukje 5e Druk 2