Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 1e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met geheele getallen en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1879
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202829
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
taald. Als de kleermaker voor de broek 16 gul-
den en voor het vest half zooveel rekende, op hoe-
veel gulden komt dan de jas?
48. Hoeveel pooten hebben 12 koeien, 4 geiten, 2 paar-
den, 36 ganzen, 12 kippen en een haan te zamen ?
49. Hoevee) slagen slaat eene klok in een etmaal of 24 uren,
als zij bij de halve uren slechts éen slag slaat?
50. Een boer had twee schuren. In elke schuur liepen
twee hanen, die elk zeven kippen hadden. Als nu
elke hen eens twaalf kuikens had, hoeveel hoen-
ders zou die boer dan in 't geheel hebben?
51. Hoeveel stuivers moet men betalen voor een baal pa-
pier, als het vel een cent kost? (Een baal = 10
riem, een riem 20 boek en een boek 24 vel.)
52. Hoeveel kwartjes zal men moeten betalen voor 2 baal
3 riem en 5 boek papier, als het vel op een hal-
ven cent komt?
53. Als een stukje boter 13 stuivers min een cent kost,
hoeveel centen moet men dan voor een vierendeel
(vieri) betalen?
54. Als men voor een half vierendeel boter 9 cents be-
taalt, tegen hoeveel is dan het stukje gerekend?
55. Als de hektoliter gerst 8 gulden kost, hoeveel stuivers
moet men dan voor een dekaliter betalen?
56. Op hoeveel stuivers komt 5 liter haver, als de hekto-
liter 5 gulden kost ?
57. Als de hektoliter gerst 7 gulden kost, en men u voor
5 liter 8 stuivers laat betalen, hoeveel zoudt ge u
dan wel volgens dien laatsten koop per hektoliter
benadeelen?