Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 1e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met geheele getallen en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1879
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202829
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
betaald wordt, hoeveel centen is dit dan wel op de
5 hektogram voordeeliger ?
38. Een ambachtsman, die daags een daalder of 30 stui-
vers verdiende, verteerde met zyn gezin acht gul-
den in de week. Hoeveel kon h'y zoodoende in
een vierendeeljaars overhouden?
39. Een daggelder, die 28 stuivers daags verdiende, had
voor zijn huisgezin eiken dag 24 stuivers noodig.
Hoeveel hield hij in een jaar of 52 weken over?
(Let goed op, anders rekent ge fout.)
40. Hoeveel kan iemand, die iedere week 24 gulden ver-
dient en per maand 90 gulden uitgeeft, in een jaar
overhouden? (De maand mag niet op 4 weken
gerekend worden )
41. Hoeveel moet iemand, die 35 gulden in de week ver-
dient, elke maand uitgeven om in een jaar 320 gul-
den over te houden?
42. Wat is meer: 65 rijksdaalders of 169 guldens? En
hoeveel stuivers is het verschil?
43. Een boer brengt 15 schapen ter markt. Hij krijgt voor
het eerste schaap 6 gulden, voor het tweede 8 en
zoo voor elk volgend schaap 2 gulden meer. Hoe-
veel heeft hij in 't geheel ontvangen ?
44. En hoeveel gulden heeft hij nu voor elk schaap door
elkander gemaakt?
45. Hoeveel uren zijn er in 16 maanden 19 dagen en 15
uren? (De maand op 30 dagen gerekend.)
46. Hoeveel liters kan een bak bevatten, die met 15 hek-
toliters juist gevuld is?
47. Een heer heeft voor een pak kleeren 60 gulden be-