Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 1e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met geheele getallen en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1879
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202829
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
'26. Wat blijft er over, als men van 12 hektoliters 6maal
49 liters afneemt?
27. Als de meter laken 5 gulden kost, hoeveel meter kan
men dan koopen voor 65 gulden ?
28. Als een last of .30 hektoliter tarwe 270 gulden kost,
■wat moet men dan voor éen hektoliter betalen ?
29. Als de liter 12 cents kost, hoeveel hektoliter kan men
dan bekomen voor 72 gulden?
30. In eene school telde men in de hoogste klasse 44 kin-
deren, in de middelste 12 meer en in de laagste
19 meer dan in de middelste. Hoeveel kinderen
laten er in die school ?
31. In eene school zaten in 't geheel 425 kinderen. Als
er in de hoogste klasse 112, en de middelste 156
kinderen waren, hoeveel telde men er dan in de
laagste klasse?
32. Eene mand met 69 appelen wordt onder drie kinderen
gelijkelijk verdeeld. Hoeveel appelen krijgt ieder?
33. Drie jongens moeten een aantal knikkers deelen; de
oudste krijgt er zooveel als de twee andere samen.
Als nu de tweede er 17 krygt en de jongste 5 min-
der dan deze, hoeveel knikkers zijn er dan?
34. Hoeveel stuivers kunt gij voor 48 rijksdaalders, 16
guldens, 17 halve guldens, 52 kwartjes en 265 dub-
beltjes bekomen?
35. En hoeveel kwartjes kan men voor die stukken in-
wisselen ?
36. Als men voor een dekagram thee vier centen moet
betalen, hoeveel gulden kost dan eene kilogram?
37. Als voor diezelfde thee bij de hektogram zes stuivers