Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 1e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met geheele getallen en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1879
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202829
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
12. Als een timmermansknecht daags een daalder ver-
dient, hoeveel stuivers is dit dan in eene week?
13. Hoeveel uren zijn er in 19 jaren? (Het jaar gerekend
op 365 dagen.)
14 Als een knecht daags 24 stuivers verdient, hoe lang
zal hij dan moeten werken om eene som van 180
gulden verdiend te hebben?
15. Hoe oud was iemand in het jaar 1860, die in 1802
geboren is? .
16. Iemand, die ia het jaar 1868 gestorven is, was toen
75 jaar oud. In welk jaar is hij geboren?
17. "Wat is de prijs van 109 kilogram tabak, als de 3 ki-
logram op 60 stuivers komt?
18. Hoeveel rijksdaalders kunt gij inwisselen voor 70 guldens?
19. Hoeveel guldens zijn gel'yk aan de helft vaik 72 rijksd. ?
20. Het vijfde deel van zekere som is 759 gulden. Hoe-
veel stuivers bedraagt de geheele som?
21. Hoeveel centen zijn 24 rijksdaalders meer dan vier-
maal de helft van 24 guldens ?
22. Als de liter duivenboonen 11 cents, en de hektoliter
9 gulden kost, hoeveel gulden verschilt dit dan wel
op een hektoliter?
23. C. kocht 16 hektoliter aardappelen tegen 3 gulden, en
3 hektoliter bruine boonen tegen 13 gulden den hek-
toliter Hoeveel gulden moest hij in 't geheel betalen?
24. Jan en Cornells moeten samen 25 gulden deelen. Als
Jan er 6 rijksdaalders van moet hebben, hoeveel
gulden komt dan Cornells toe?
25. Een winkelier had 11500 halve centen : hoeveel rijks-
daalders kon hij daarvoor inwisselen?