Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 1e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met geheele getallen en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1879
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202829
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
87. Van eene vermenigvuldiging waren het product en de
vermenigvuldiger alleen nog maar zichtbaar; kunt gij
het vermenigvuldigtal terugvinden, als gij weet dat
het product 111111 en de vermenigvuldiger 91 was?
88. Als men 96753 door zeker getal deelt, verkrijgt men 37
tot quotiënt en 35 tot rest. Kunt gij den deeler vinden ?
89. Hoeveel is 125 + 250 + 375 enz. tot en met 2000?
90. Hoeveel moet er van 1000 afgenomen worden om op
19 na de helft van dat getal over te houden?
91. Hoeveel is 1000000 — (6915 -+- 42986 -f- 398 + 7596)?
92. Hoe dikwijls kunt gij van een half millioen 69984 af-
nemen, en wat houdt gij dan nog over?
93. Wat moet men bij 30001 voegen, om er 1908 juist
IQmaal te kunnen aftrekken;
94. Wat is de grootste, en wat de kleinste verzameling?
95. Wat zal 't verschil zijn, als men zevenhonderd duizend
min twaalf, met zeventig duizend negen en negen-
tig vermindert?
96. Hoeveel is (6254 + 39867 - 19879) X 13900^
(75 H- 869 -4- 5989 — 4967) X 98 "
97. Hoeveel is de som der getallen 500, 483, 466, 449
enz. tot en met 160?
98. Welk getal is zoo groot als de getallen van 1 tot 100
te zamen?
99. Van welk getal is 87964 X 9360 het negenvoud?
100. Hoeveel is de helft, het derde en het zesde deel van
175836 te zamen ?