Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 1e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met geheele getallen en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1879
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202829
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
„ ,. 111 . 1111 , 11111 , 111111 , 111111
71. Hoeveel
72. Hoeveel is (85 + 67) X (85 — 67)?
73. Het negentiende deel van zeker getal door 18 gedeeld
geeft 17 tot quotiënt. Hoeveel is het negende deel
van dat getal?
74. Hoe menigmaal is derdhalf duizend in anderhalf mil-
lioen begrepen?
75. Van twee getallen is de som 198. Als de helft van
het eene getal 57 is, welk is dan het andere?
76. Hoeveel is (1000000 — 9875) : 125?
77. Verminder 13 duizend 13 honderd en dertien met 12
duizend 12 honderd en 12.
78. Hoeveel is het duizendste deel van (1000000—1000)?
79. Wat is meer: Smaal het 25' deel van 1000 of het 16«
deel van 10000, verminderd met 305?
80. Als men zeker getal eerst 7maal, daarna datzelfde ge-
tal Smaal en eindelijk nog eens 9maal neemt en
deze producten samentelt, verkrijgt men 144. Reken
eens zoo kort mogelijk uit, welk getal dat is.
81. Hoeveel vierde deelen bevat een half.
82. De helft van zeker getal is 13 meer dan het vierde
deel. Hoeveel bedraagt het geheele getal?
83. Van drie getallen is de som 100. De helft van het
eerste is 19 en driemaal het vijfde deel van het
tweede is 27. Welk is het derde getal?
84. Hoeveel is anderhalfmaal de helft van 1000?
85. Wat moet men bij driemaal 95 voegen, om tienmaal
dat getal te bekomen?
86. Hoeveel is (5682 x 7680) — (123000 : 625)?