Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 1e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met geheele getallen en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1879
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202829
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
1000000
39. Van eene andere aftrekking was ■ ■ ■ ■ - blijven staan.
yö^ob t
Welk getal ontbreekt er nu?
40. Het derde deel van de helft van zeker getal is 9586.
Welk getal is dat ?
41. Om het dubbele van zeker getal te verkrijgen moet men
er nog 159 bijvoegen. Kunt gij dat getal berekenen ?
42. Welk getal moet door 890 gedeeld worden om 765 tot
quotiënt te bekomen ?
43. Hoeveel is (61000 — 2998) X 79?
44. Deel 623125 door 625, vermenigvuldig het komende
quotiënt met 10000 en zeg mij dan eens hoeveel-
maal het eerste getal grooter geworden is?
45. Hoeveel is nu 3145|m ^ joOOO?
625
46. Van welk getal is 3125 het twee en dertigste deel?
47. Door welk getal moet men een millioen deelen om
64 tot quotiënt te bekomen?
48. Hoeveel is 795623 -+- 19867 -+- 5629 +- 825 — 9999?
49. Wat is meer: 8maal het negende deel van 135 of 9maal
het achtste deel vaa 128? En hoeveel is het verschil?
50. Van twee getallen is de som 10000 en het eerste ge-
tal 1598. Welk is het andere?
51. Van twee getallen is het eerste 19 meer dan het an-
dere. Als gij weet dat de som 157 is, kunt gij dan
die beide getallen berekenen?
52. Een jongen, die zeker getal door 37 goed gedeeld had,
en daarbij 12 tot quotiënt verkreeg, had bij ongeluk
het deeltal uitgewischt; kunt gij het terugvinden?
53. Hoeveel is 16 x 16 met de helft van 16?