Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje voor meisjes, bevattende driehonderd vraagstukken, ter toepassing van de hoofregelen met geheele getallen
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1879
2e dr
Opmerking: 1e stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5694
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202826
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje voor meisjes, bevattende driehonderd vraagstukken, ter toepassing van de hoofregelen met geheele getallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
58. Wat moet men -voor een dekaliter aardappelen beta-
len als de vijf liter 26 cents kost?
59. Wat is meer 13 x 27 of 17 x 23? En hoeveel is
het verschil?
60. Als voor een dozijn messen 4 gulden en 16 stuivers
betaald wordt, op hoeveel komt dan één mes?
61. Wat kost een dozijn tapisserienaalden, als men voor
een gros of twaalf dozyn 24 stuivers betaalt?
62. Hoeveel dagen zijn er in 32760 uren?
63. Hoe menigmaal kan men van 15 gulden 60 cents
uitgeven ?
64. Hoeveel is het achttiende gedeelte van 117360?
65. Het negentiende gedeelte van eene zekere som gelds
is 6598. Hoeveel is de geheele som?
66. Johanna heeft een half kilogram suiker, een kilogram
koffie en twee kilogram zout gehaald. Als de suiker 80,
de koffie 90 en het zout 15 cents de kilogram kost,
hoeveel geld krijgt zij dan van een rijksdaalder terug?
67. Berfha heeft in haar spaarpot 3 ryksdaalders, 4 gul-
dens, 5 halve guldens, 9 kwartjes, 13 dubbeltjes en
10 centen. Hoeveel centen is dat te zamen?
6». Hoeveel stuivers kan zij voor al dat geld inwisselen?
69. Een meisje zeide: Als ik bij mijn geld nog 16 stui-
vers min 3 centen voeg, dan heb ik juist 2 rijks-
daalders. Kunt gij uitrekenen hoeveel zij heeft?
70. Op eene schuld van elfhonderd gulden wordt eerst
driehonderd acht, en daarna nog vijfhonderd negen
gulden afgedaan. Hoe groot is de schuld nu nog?
71. Als een meter zijde drie en een halyen gulden kost,
wat moet men dan voor 12 meter betalen ?