Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje voor meisjes, bevattende driehonderd vraagstukken, ter toepassing van de hoofregelen met geheele getallen
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1879
2e dr
Opmerking: 1e stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5694
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202826
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje voor meisjes, bevattende driehonderd vraagstukken, ter toepassing van de hoofregelen met geheele getallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
28. Een ander meisje had in een jaar 468 cents bespaard;
hoeveel had zij wekelijks weggelegd?
29. Hoeveel kwartjes zijn gelijk aan 36 rijksdaalders?
3U. Wat is 't product van 6798 en 9050?
31. Twee meisjes hebben samen 300 spelden Als het eene
er 196 heeft, hoeveel heeft dan het andere?
32. Kaatje haalde voor hare moeder een kilogram suiker.
Als zij van een gulden 28 cents terugbracht, kunt
gij dan uitrekenen hoeveel die suiker kostte?
33. Als de meter fluweel drie gulden kost, wat moet men
dan voor het vierde deel van een meter betalen?
34. Vrouw B betaalde voor het vierde geileelte van een
stukje boter vier stuivers min 'i centen. Hoeveel
centen kostte het stukje?
35. Juffrouw P. had driemaal in de week eene werkster,
die 15 stuivers daags verdiende; hoeveel gulden
moest zij in een jaar betalen?
36. Een daggelder verdiende in de week vijf gulden en
veertig cents Hoeveel stuivers was dat per dag?
37. Eene som van 3650 gulden wordt onder 1'' personen
gelijkelijk verdeeld. Hoeveel krijgt ieder?
38. Vier personen hebben eene erfenis gelijkelijk verdeeld en
elk heeft f 7500 bekomen. Hoe groot was de erfenis?
39. Hoeveel is 3986 — 12349 -t- 8675 — 9879?
40. Wat moet men bij 392 voegen om 1100 te bekomen?
41. Hoeveel is de helft van 13002 meer dan het derde
deel van dat getal?
42. Drie jonge juffrouwen waren samen 42 jaren oud. Als
de eerste 13 en de tweede 14 jaar oud was, kunt
irij dan den ouderdom van de derde uitrekenen?