Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje voor meisjes, bevattende driehonderd vraagstukken, ter toepassing van de hoofregelen met geheele getallen
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1879
2e dr
Opmerking: 1e stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5694
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202826
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje voor meisjes, bevattende driehonderd vraagstukken, ter toepassing van de hoofregelen met geheele getallen
Vorige scanScanned page
Bij de Uitgevers dezes zffn van de pers gekomen:
Kraiers' IMM3, v Stukje, Levattendo d ')(>honderd
vraagstukken ter toepassing van de Hoofdregelen met geheele
getallen en tot oefening in het gebruik van de systematische be-
namingen der maten en gewichten. Vijfde druk. " f 0,20
--2® Stukje, bevattende driehonderd
vraagstukken^ ter toepassing van de Hoofdregelen met tiondeelige
breuken en tot oefening in het gebruik van de iL'inntische
benamingen der maten en gewichten. Vijfde druk, f 0,22®
3® Stukje, bevattende driehonderd
' vraagstukken ter toepassing van de Hoofdregelen met gewone
breuken en tot oefening in het gebruik van de systematische
, . benamingen der maten en gewichten. Vierde druk. /-Q,22®
----4® Stukje ' bevattende driehonderd
vraagstukke7i ter toepassing van de Hoofdregelen met gewone cn
ticndeelige breuken en tot oefening in het gebruik van de syste-
matische benamingen der maten en gewichten. Vierde druk. f 0,2'J
--^- 5® Stukje, bevattende driehonderd
' vraagstukken voor meer gevorderde leerlingen en aankomende
onderwijzers ..........Derde druk. f
-voor MEISJES, Stukje, bevaltende
driehonderd vraagstukken ter toepassing van de Hoofdregelen met
geheele getallen en tot oefening in het gebruik van de systema-
tische benamingen der maten en gewichten. 2« Druk. f 0,20
----2« Stukje, bevattende
driehonderd vraagstukken ter toepassing van de Hoofdregelen
met t^ndeelige breuken en tot oefening in hot gebruik van de
systematische benamingen der maten en gewichten. 2« druk. ƒ0,20
-----3® Stukje, bevattende
driehonderd vraagstukken^ ter toepassing van de Hoofdregelen
met gewone breuken en tot oefening in hei gebruik van de sys-
tematische benamingen der maten en gewichten. . . f 0,20
-GEMAKKELIJK REKENBOEKJE, Stukje bevat-
tende driehonderd vraagstukken ter toepassing van de Hoofdre-
gelen met geheele getallen. Tweede Druk.....f 0,16
- 2^^ Stukje, -bevat-
tende driehonderd vraagstukken ter toej)assing van de Hoofd
regelen met tiendeelige breuken.........ƒ 0,1
-^- 3® Stukje, beva'
tende driehonderd vraagstukken ter toepassing van de Hoofö
ï'egelen met gewone breuken.........../ 0,'i