Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje voor meisjes, bevattende driehonderd vraagstukken, ter toepassing van de hoofregelen met geheele getallen
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1879
2e dr
Opmerking: 1e stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5694
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202826
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje voor meisjes, bevattende driehonderd vraagstukken, ter toepassing van de hoofregelen met geheele getallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
74. Als 2 liter olie 80 cents kost, hoeveel gulden moet
men dan betalen voor 2 hektoliter?
75 Hoeveel is de prijs van 3 liter, als men voor 3 deka-
liter 25 stuivers moet betalen?
76. Hoeveel is 28 millioen 28 duizend 28 honderd en
28 meer dan 19 millioen !9 duizend 19 honderd
en 19?
77. Eene winkelierster kocht van een boer !6 wi-akke ka-
zen, elk van 15 kilogram voor 64 gulden en 80
cents. Wat betaalde zij voor een kilogram.?
78. Als zy deze kaas in het klein verkocht voor 36 cents
de kilogram, hoeveel won zij dan in 't geheel ?
79. Gij weet zeker dat een liter en een kubieke decimeter
denzelfden inhoud hebben Kunt gij nu ook uitre-
kenen, hoeveel hektoliters gelijk zijn aan een stère
of kubieken meter?
80. Hoeveel flesschen kan men vullen met 10 hektoliters
wijn, als er in elke flesch 8 deciliters gaan?
81. Hoeveel dagen zijn er tusschen den (5° April 1830 en
den 14- Mei 1849?
82. In een komenijswinkel ontving men in eene week 1375
centen en 950 halve centen. Hoeveel kwartjes kan
men daarvoor inwisselen ?
83. Antoinette krijgt voor 16 goed opgeloste vraagstukken
5 goedkeuringen. Hoeveel moet zij er nu voor 240
ontvangen?
84. Hermine breit dagelijks 15 naadjes. Hoeveel weken
zal zij werk hebben om 540 naadjes te breien,
('s Zondags breit ze niet.)
85. Ghristientje kocht voor hare moeder een geschenk dat