Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje voor meisjes, bevattende driehonderd vraagstukken, ter toepassing van de hoofregelen met geheele getallen
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1879
2e dr
Opmerking: 1e stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5694
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202826
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje voor meisjes, bevattende driehonderd vraagstukken, ter toepassing van de hoofregelen met geheele getallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
•27
64. Eene moeder en hare dochter zijn samen 49 jaren oud.
Hoe oud is de moeder, als gij weet dat zij 23 jaar
ouder is dan hare dochter ?
65. De som van twee getallen is 600 en 't verschil is 50;
welke zijn die getallen?
66. Drie kinderen hebben samen 18 gulden in hun spaar-
pot. Als het eerste er 2 meer heeft dan het tweede
en 4 meer dan het derde, hoeveel heeft dan ieder
kind?
67. Drie meisjes moeten 156 gulden deelen. Als het eene
meisje zooveel krijgt als de twee andere te zamen,
hoeveel ontvangt dan ieder, als de twee laatste elk
evenveel bekomen?
68. Eene erfenis van f 12000 moet onder twee personen
zoodanig verdeeld worden, dat de eerste ƒ150 meer
ontvangt dan de andere. Hoeveel krygt ieder?
69. Dirkje, Jansje en Mietje hebben samen 24 paar kou-
sen gebreid. Als Dirkje er 2 paar meer dan Jansje
en Jansje 2 paar meer dan' Mietje heeft gebreid,
hoeveel heeft dan ieder gebreid?
70. Drie getallen zijn samen 60. Het eerste is 4 meer dan
het tweede en het tweede 4 meer dan het derde.
Welke getallen zijn het?
71. Als drie naaisters zeker werk in 17 dagen kunnen af-
maken, hoe lang zullen dan zes naaisters, die even
vlijtig werken, daaraan bezig zijn?
72. Hoe schrijft gij vijftien millioen, vijftien duizend, vijf-
tien honderd en vijftien in één getal?
73. Hoeveel decimeters is de omtrek van eene keukentafel,
die 12 decimeters lang en 8 decimeters breed is?