Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje voor meisjes, bevattende driehonderd vraagstukken, ter toepassing van de hoofregelen met geheele getallen
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1879
2e dr
Opmerking: 1e stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5694
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202826
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje voor meisjes, bevattende driehonderd vraagstukken, ter toepassing van de hoofregelen met geheele getallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
20. Het verschil tusschen 2 getallen is 19 en het grootste
is 17000. Wat is het kleinste?
21. Truitje moet 6 nachtmutsen haken. Als zy voor iedere
muts 3 dekagram breikatoen noodig heeft en een de-
kagram 7 cents kost, hoeveel kostten dan die mutsen?
22. Maar kunt gij nu uitrekenen hoeveel mutsen zij ge-
maakt heeft, als zij breikatoen van 6 cents de de-
kagram heeft gebruikt, en in 'l geheel twee gulden
en zestien cents heeft besteed?
23. Lina heeft voor hare tante een haarnetje geknoopt van
zwarte koordzijde a 18 cents het knotje. Als zij 5
cents aan elastiek en in 't geheel 12 stuivers min
een cent heeft besteed, hoeveel knotjes heeft zij dan
gebruikt ?
24. Hoeveel centen moet men voor 5 liter petroleum be-
talen, als de hektoliter 24 gulden kost?
25. Hoeveel is ISmaal 4 jaar 10 maanden 9 dagen ea
5 uren ?
26. Wat is meer 12560 uren of 1 jaar 5 maanden en 6
dagen ? En hoeveel minuten is het verschil ? (Een
maand op 30 dagen gerekend.)
27. Als de vierkante decimeter op '3 cents gerekend wordt,
wat kost dan een vierkante meter?
28. Wanneer men voor eene are of vierkanten dekameter
land 64 gulden betaalt, hoeveel stuivers is dit dan
voor 5 vierkante meters ?
29. Een kleermaker maakte een pak kleeren en rekende voor
de jas 4 en een halven gulden, voor de broek het
derde deel en voor het vest twee kwartjes minder
dan voor de broek. Hóe hoog was zijne rekening?